T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eren Göktaş

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018ADI- SOYADI: EREN GÖKTAŞ

BRANŞ: GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

EĞİTİM BİLGİSİ:
Mezun olduğu ilköğrenim ve yılı: Kırıkkale Atatürk İlkokulu, 2001

Mezun olduğu lise ve yılı: Kırıkkale Anadolu Lisesi, 2005

Mezun olduğu tıp fakültesi ve yılı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012

MESLEKI DENEYIM:

Sinop Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, 09/2012 – 12/2012

Sinop Erfelek İlçe Devlet Hastanesi, 12/2012 – 01/2013

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 01/2013 – 02/2014

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, 07/2014 – 05/2018

Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları, 05/2018 – …/…/…

ARAŞTIRMALAR VE BİLİMSEL YAYINLAR:

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 Türk Oftalmoloji Derneği

 Bilimsel Yayınları:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Olgu Sunumları

1.  Bulut, M. N., Göktaş E., Bulut, K., Çallı, Ü., & Özertürk, Y. (2016). Management of a dexamethasone implant in Berger space. JCRS Online Case Reports4(1), 8-9.

2.  Bulut, M. N., Çallı, Ü., Göktaş, E., Bulut, K., Kandemir, B., & Özertürk, Y. (2016). Use of an Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) in a Case with Accidental Foveal Photocoagulation by Alexandrite Laser. Case reports in ophthalmology7(1), 130-134.

3.  Calli, U., Ayyildiz, T., Selim, G., Goktas, E., Bulut, M. N., Calli, U., ... & Bulut, M. N. Influence of posterior capsular opacity and its removal on retinal nerve fiber layer thickness measured with spectral domain optical coherence tomography. Guoji Yanke Zazhi ( Int Eye Sci ) 2017;17 (2):209-212

4.  Tanyıldız, B., Tezcan, M. E., Kandemir, B., Günaydın, N. T., Göktaş, E., Tangılntız, A., & Arsan, A. K. (2018). Effect of oral Colchicine on Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness in patients with familial Mediterranean fever. BMC ophthalmology18(1), 27.

5.  Bulut, M. N., Göktaş, E., Çallı, Ü., Bulut, K., Akçay, G., Arslan, G., ... & Özertürk, Y. (2018). Screening for diabetic retinopathy by non-mydriatic fundus camera in a Turkish population. International Journal of Diabetes in Developing Countries, 1-5.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Olgu Sunumları

1.   Kandemir B., Tutaş Günaydın N., Tanyıldız B., Akçay G., Göktaş E. (2018). A Rare Cause of Sympathetic Ophthalmia : Combined Penetrating Keratoplasty and Pupilloplasty, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reportshttps://doi.org/10.5336/caserep.2018-59594

2.   Tanyıldız B., Kandemir B., Mangan M.S., Tangılntız A., Göktaş E., Şimşek Ş. (2018). Bilateral Serous Macular Detachment After Attempted Suicide with Pregabalin. Turkish Journal of Ophthalmology.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.   A.Oral, U.Calli, N. Tutas Gunaydin, E. Goktas, D. Yaprak, A. Karatay Arsan (2016). Cataract surgery with primary intraocular lens implantation in bilateral and unilateral congenital cataracts. Copenhagen 2016 XXXIV Congress of the ESCRS 10 – 14 September

2.   A. Karatay Arsan, E. Goktas, H. Kanar, N. Bulut, G. Akcay (2017)Switching from impending central retinal vein occlusion ton on-ischaemic central retinal vein occlusion with macular edema. 17th EURETINA Congress 7-10 September 2017 Barcelona, Spain

3.   A. Aydin Oral, N. Tutas Gunaydin, U. Kivrak, E. Goktas, A. Karatay Arsan (2017). Epidemiology and long-term visual outcomes of traumatic paediatric cataracts. Lisbon 2017 XXXV. Congress of the ESCRS 7 – 11 October.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.   Keratoplasti sonrasında gelişen astigmatizmanın selektif korneal sütür alımı ile azaltılması

Selim Genç, Eren Göktaş, Seyhan Kocabaş, Dilber Çelik, Ayşe Yeşim Oral, Yusuf Özertürk

49. Ulusal TOD Kongresi, İstanbul, 2015. Poster Sunum

2.   Kornea yarı çapı ile trepan çapının kesilen kornea yayının uzunluğuna etkisinin matematiksel hesaplaması
Selim Genç, Turgut Demirbilek, Osman Şalkacı, Eren Göktaş, Hanefi Çakır, Yusuf Özertürk

49. Ulusal TOD Kongresi, İstanbul, 2015. Poster Sunum

3.   Preeklampsi ve HELLP sendromuna bağlı gelişen bilateral seröz retina dekolmanı
Eren Göktaş, Muhammed Nurullah Bulut, Mestan Ertop, Işıl Kutlutürk, Ayşe Yeşim Oral, Yusuf Özertürk

49. Ulusal TOD Kongresi, İstanbul, 2015. Poster Sunum

4.   Berger aralığındaki Ozurdex implanta yaklaşım
Muhammed Nurullah Bulut, Eren Göktaş, Kezban Bulut, Ümit Çallı, Yusuf Özertürk

49. Ulusal TOD Kongresi, İstanbul, 2015. Poster Sunum

5.   Arka kamara göz içi lensinin travmaya sekonder ön kamaraya dislokasyonu

Eren Göktaş, Seyhan Kocabaş, Süleyman Kuğu, Baran Kandemir

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016. Poster Sunum

6.   Arka kapsül kesafeti nedeniyle Nd: Yag laser arka kapsülotomi yapılan hastalarda görülen refraktif değişimler

Eren Göktaş, Seyhan Kocabaş, Yücel Öztürk, Aysu Karatay Arsan

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016. Poster Sunum

7.   Lens kolobomu ve kataraktı olan hastada fakoemülsifikasyon ve intraokuler lens implantasyonu yapılması

Seyhan Kocabaş, Eren Göktaş, Dilber Çelik Yaprak, Baran Kandemir, Aysu Karatay Arsan

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016. Video Sunum

8.   Retinitis pigmentosa tanılı hastalarda fakoemülsifikasyon sonrası gelişen anterior kapsüler kontraksiyon sendromu

Seyhan Kocabaş, Eren Göktaş, Baran Kandemir

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016. Poster Sunum

9.   Katarakt operasyonu ile birlikte yapılan descemet membran endotelyal keratoplasti cerrahisi (Kombine Dmek)

Baran Kandemir, Seyhan Kocabaş, Eren Göktaş, Dilber Çelik Yaprak

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016. Video Sunum

10.  Dakriyosistorinostomi planlanan olguların endoskopik nazal muayene bulguları.

Özlen Rodop Özgür, Eren Göktaş, Sedat Aydın, Ümit Çallı, Aysu Karatay Arsan

50. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2016. Sözel Sunum.

11.  Diyabetik Retinopati Tarama Programı İlk Yıl Sonuçlarımız

Muhammed Nurullah Bulut, Eren Göktaş, Ümit Çallı, Kezban Bulut, Güzide Akçay, Gülgün Arslan, Mehmet Sargın, Aysu Karatay Arsan, Yusuf Özertürk

50. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2016. Poster Sunum.

12. Descemet membran endotelyal keratoplasti sonuçlarımız

Baran Kandemir, Eren Göktaş, Nesrin Tutaş Günaydın, Burak Tanyıldız, Seyhan Kocabaş

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Sözel Sunum

13. Katarakt cerrahisi ile birlikte yapılan descemet membran endotelyal keratoplastili (Triple DMEK) olgularımızın anatomik ve görsel sonuçlarının değerlendirilmesi

Seyhan Kocabaş, Baran Kandemir, Eren Göktaş, Nesrin Tutaş Günaydın, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Sözel Sunum

14. Psödoeksfoliasyon sendromununun katarakt tipi üzerine etkisi

Eren Göktaş, Yücel Öztürk, Ümit Çallı, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

15. Keratit Aşkı

Eren Göktaş, Baran Kandemir, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Fotoğraf Sunum

16. Tek taraflı parotis bezi tutulumu ile seyreden sarkoidoz olgusu

Nilüfer Kaymak, Burak Tanyıldız, Eren Göktaş, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

17. Varisella zoster enfeksiyonu sonrasında görülen süperior orbital fissür sendromu

Gizem Doğan Gökçe, Nilüfer Kaymak, Eren Göktaş, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

18. Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda sigara içiminin glokom gelişimi üzerine etkisi

Eren Göktaş, Yücel Öztürk, Ümit Çallı, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

19. İridokorneal endotelyal sendrom tedavisinde descemet  memrban endotelyal keratoplasti

Baran Kandemir, Nesrin Tutaş Günaydın, Burak Tanyıldız, Eren Göktaş

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

20. Bir kornea iki hasta

Nesrin Tutaş Günaydın, Baran Kandemir, Burak Tanyıldız, Eren Göktaş,Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

21. Akıllı telefon ile ön segment görüntülemesi

Murat Oklar, Eren Göktaş, Baran Kandemir, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

22. Nadir bir hifema sebebi, iris mikrohemanjiyomu

Murat Oklar, Eren Göktaş, Burak Tanyıldız, Aysu Karatay Arsan

51. Ulusal TOD Kongresi, Antalya, 2017. Poster Sunum

Katıldığı Kongre ve Seminerler

TOD 38. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2015

Gözde Pratik Yaklaşımlar, Antalya 2015

TOD 2. Retina Günleri, İstanbul, 2015

3. OCT Kulübü & 2. Vitrektomi Kulübü, İstanbul 2016

TOD 39. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2016

VIII. Academy For Eyecare Excellence, İzmir 2016

TOD 13. Mart Sempozyumu, Adana, 2016

TOD 40. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2016

TOD 38. Kış Sempozyumu, Bursa, 2017

14. Esat Işık Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, İstanbul, 2017

TOD 51. Ulusal Kongresi, Antalya, 2017

TOD 38. Nisan Kursu, Ankara, 2018