KBRN Dekontaminasyon Ünitesi
05 Ekim 2018

  • KBRN; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanların yol açtığı tehlikeli durumlardır. Kitle imha silahları, endüstriyel kazalar, nükleer ve radyolojik kazalar birer KBRN tehdididir.
  • Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif etkilere maruziyet; kitle imha silahlarının kullanımı neticesinde ortaya çıkabileceği gibi, hastane içerisinde özellikle laboratuvar ortamında, radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde meydana gelen kazalar neticesinde de görülebilir.
  • Ayrıca, kimyasal madde üreten fabrikalar, kimyasalların bulunduğu depolar, kimyasalların taşındığı tanker, kamyon, tren, gemi gibi araçlar, boru hatları, salgın hastalıklar, radyoaktif malzeme bulunan yerler, nükleer reaktörler vb. daima birer KBRN tehdidi durumundadır.
  • Dekontaminasyon, KBRN ajanlarına maruz kalan hasta, bina, alan ve araçlara, kontaminasyonun giderilmesi amacı ile yapılan fiziksel ve kimyasal temizleme işlemidir. Amaç; kimyasal olarak yıkımı sağlamak ve fiziksel engelleme ile zararları sınırlamaktır. Dekontaminasyon için mevcut durum ve var olan imkânlara göre farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar; yıkama, durulama, kurutma, absorban materyalle emdirme ve ısı ile uzaklaştırmadır.
    • Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi KBRN Dekontaminasyon Ünitesi, Acil Servis ambulans giriş kapısının 10 metre ilerisinde yer alır. Ünitenin iki kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısı, kontamine olmuş hastaların, temiz hastalar ile karşılaşmaksızın üniteye girmesine olanak sağlamakta; çıkış kapısından doğrudan Acil Servise geçilebilmektedir.