İç Hastalıkları Kliniği
22 Kasım 2019

Kliniğimizde Sunulan Hizmetler:
Böbrek hastalıkları
Mide ve bağırsak sistemi hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Tiroid hastalıkları
Kan hastalıkları
Şeker Hastalığı (Diyabet)
İnsülin eğitimi