Kardiyoloji Kliniği
22 Kasım 2019

Kliniğimizde Sunulan Hizmetler:
Ekokardiyografi (EKO)
Eforlu Egzerzist testi ( Eforlu Ekg)
Ritm holter 
Tansiyon holter