Kan Transfüzyon Merkezi
08 Ekim 2018

Hastalarımızın preoperatif, postoperatif ve gerekli hallerde kan ve kan ürünü ihtiyaçları, Transfüzyon Merkezimiz tarafından anlaşmalı olunan Kızılay Bölge Kan Merkezinden temin edilmektedir. Temin edilen kan ürününün, gerekli uygunluk testleri yapıldıktan sonra,  hastamıza güvenle transfüzyonu sağlanmaktadır. 
Acil durumlarda bölge kan merkezinin izni ile tam kan alma yetkisine sahip olan birimimiz, eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu gibi kan ürünlerini, hastanemiz kritik stok seviyesinin altına düşmeden, her zaman gerekli sayıda bulundurmaktadır. Kan ürünü ihtiyacı geliştiğinde, kan grubu ve cross match uygunluğu kalite standartları çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde çalışılıp sonuçlandırılmaktadır.