Göğüs Hastalıkları Kliniği
22 Kasım 2019

Kliniğimizde Sunulan Hizmetler:
Solunum fonksiyon testi
Deri prick testi (allaerji testi)
Non-invaziv mekanik ventilasyon
Torasentez