Göz Hastalıkları Kliniği
22 Kasım 2019

Kliniğimizde Sunulan Hizmetler:
Göz tansiyon ölçümü
Yeni doğan göz taraması
Kuru göz muayenesi
Retina muayenesi
Renk körlüğü için tarama
Refraksiyon (kırma kusurları) ölçümü
Biyometrik muayene

Operasyonlar :
Fakoemülsifikasyon (katarakt) ameliyatı
Dikişsiz lazer katarakt
Eksternal ve endoskopik DSR
Blefaroplasti
Probing
Pterjium cerrahisi
Ektropion cerrahisi
Ekstrakapsüler lens ekstraksiyonu