T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akılcı İlaç Kullanım Politikası

Güncelleme Tarihi: 12/12/2017

Akılcı İlaç Kullanım Politikası

– Hastalık ve sorunlara doğru tanı koymak,
– Doğru tanıya uygun ilacın, uygun dozunu uygun yoldan verilmesini sağlamak ve uygun süre kullanmak,
– Tedavi başarısını değerlendirmek, ilaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirebilmek yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek,
– İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek, yan etkileri izlemek ve bildirmek. Yan etkilerle karşılaşınca uygun tıbbi yaklaşımlarda bulunmak. Ciddi ve beklemeyen advers etki bildirimini yapmak,
– Çoklu ilaç kullanımlarında ilaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç – gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek,
– Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirmek,
– Hastanın kullanılmakta olduğu ve en son kullandığı ilaçları, geçirmiş olduğu cerrahi operasyonları, hastanın alerjik rahatsızlıkları sorgulamak amacıyla eksiksiz tam hasta öyküsü almak. Hasta/hasta yakını bilgilendirmek,
– Çocuklar, yaşlılar, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar, kronik hastalığı olanlar, ilaç ve besin alerjisi öyküsü olan özel gruplarda ilaç kullanımına dikkat edilmesini sağlamak,
– İlaçların uygun koşullarda saklanmasını sağlamak,
– İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatmak ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak,
– Planlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini, etkinliğini ve mâliyetini dikkate almak,
– Etkili ilaç gruplarının listelenmesi satın alınması ve kullanılmasını sağlamak,
– Akılcı İlaç Kullanım ekibini konu ile ilgili bilgili ve tam donanımlı duruma getirmek,
– Hastane Hizmet Kalite Standartlarına uygun çalışmak,
– Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda sayılan maddeleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak,
– Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanım Birimi internet sitesini takip etmek. http://www.akilciilac.gov.tr
– Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlar hasta ve yakınlarına eğitim vermek ve bilgilendirme gereçleri aracılığıyla farkındalık oluşturmaktır.