Kalite Politikamız
01 Kasım 2023

 

                                                                                                                 Kalite politikamız;

  • Hastanenin amaçlarına ve amaçları doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerine uygun çalışmalar yapmak,
  • Kalite hedeflerini oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Kalite yönetim sisteminin şartlarını yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
  • Hasta/Hasta yakını ve çalışanların haklarını korumak,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
  • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak.