Akılcı Laboratuvar Kullanımı
21 Ocak 2019

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

        Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Doku Tipleme Laboratuvarları ve  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmekte olup; bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

Proje basamaklarına 31.08.2018 tarihine kadar uyum sağlanması gerekmektedir.


Akılcı Laboratuvar Kullanımı  Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Üst Yazı
Akılcı Laboratuvar Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu
Akılcı Test İstem Prosedürü
Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi Hk.
Kara Sınırı, Kritik Değer  Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
Konsültasyon İstemi Prosedürü
Refleks Test Reflektif Test
Kayıt Klavuzu