Akılcı İlaç Kullanım Politikası
18 Aralık 2017

Akılcı İlaç Kullanım Politikası

– Hastalık ve sorunlara doğru tanı koymak,
– Doğru tanıya uygun ilacın, uygun dozunu uygun yoldan verilmesini sağlamak ve uygun süre kullanmak,
– Tedavi başarısını değerlendirmek, ilaç etkinliği ve hasta uyumunu sürekli değerlendirebilmek yan etkileri ve hastanın uyumunu izlemek,
– İlaç kullanımı esnasında ortaya çıkan yan etkiler konusunda hastaları bilgilendirmek, yan etkileri izlemek ve bildirmek. Yan etkilerle karşılaşınca uygun tıbbi yaklaşımlarda bulunmak. Ciddi ve beklemeyen advers etki bildirimini yapmak,
– Çoklu ilaç kullanımlarında ilaç-ilaç etkileşimleri ve ilaç – gıda etkileşimlerini önceden değerlendirmek,
– Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilaç-ilaç ve besin-ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirmek,
– Hastanın kullanılmakta olduğu ve en son kullandığı ilaçları, geçirmiş olduğu cerrahi operasyonları, hastanın alerjik rahatsızlıkları sorgulamak amacıyla eksiksiz tam hasta öyküsü almak. Hasta/hasta yakını bilgilendirmek,
– Çocuklar, yaşlılar, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar, kronik hastalığı olanlar, ilaç ve besin alerjisi öyküsü olan özel gruplarda ilaç kullanımına dikkat edilmesini sağlamak,
– İlaçların uygun koşullarda saklanmasını sağlamak,
– İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatmak ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak,
– Planlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini, etkinliğini ve mâliyetini dikkate almak,
– Etkili ilaç gruplarının listelenmesi satın alınması ve kullanılmasını sağlamak,
– Akılcı İlaç Kullanım ekibini konu ile ilgili bilgili ve tam donanımlı duruma getirmek,
– Hastane Hizmet Kalite Standartlarına uygun çalışmak,
– Eğitim ve görsel araçlar yardımıyla tüm sağlık çalışanları ve hastalarımıza yukarıda sayılan maddeleri benimsetmek ve uygulamalarını sağlamak,
– Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanım Birimi internet sitesini takip etmek. http://www.akilciilac.gov.tr
– Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlar hasta ve yakınlarına eğitim vermek ve bilgilendirme gereçleri aracılığıyla farkındalık oluşturmaktır.